Stockholms skönhetsråd kan läggas ned

Skönhetsrådet i Stockholm som arbetar för att värna stadens skönhet riskerar att läggas ned. Det är det moderata bostadsborgarrådet Kristina Alvendal som helst ser att verksamheten avskaffas.

– Vi behöver ytterligare inte en smakdomare i stadens olika typer av verksamheter. Det är ju dessutom så att Skönhetsrådet består dels av fackkunskapen, men också många gånger politiker. Vi har redan haft en massa politiker som har sagt bu eller bä om en del förslag. Då räcker det, vi behöver inte skapa ytterligare instanser i Stockholms stad. 

Rådet ska värna stadens skönhet och arbeta med rådgivning vid ny- och ombyggnad eller andra förändringar i stadsbilden. 

Sedan 1920-talet
I rådet - som funnits sedan början av 1920-talet - ingår både sakkunniga personer och politiker.  

Rådet till skydd för Stockholms skönhet som det formellt heter, har ingen vetorätt utan fungerar som en kunskapsbank och rådgivare.  

Och Skönhetsrådets sekreterare Martin Rörby menar att förändringstakten motiverar verksamheten: 

– Rådet, skulle jag vilja påstå, behövs mer än någonsin förr, i en stad som är så dynamisk som Stockholm är nu. Vårt uppdrag är att se till att det som kommer nytt till Stockholm blir av en väldigt god kvalitet och att man inte onödigtvis offrar befintliga värden i staden i samband med den här utvecklingen. 

Vad skulle följderna bli om ni läggs ned?

– Stockholmarna skulle tappa en sakkunskap som ytterst är till hjälp för dem. Vi jobbar ju på kommunfullmäktiges uppdrag och därmed ytterst på stockholmarnas uppdrag, säger Skönhetsrådets sekreterare Martin Rörby.