Längre skoldagar i Nynäshamn

Alla lågstadieelever i Nynäshamn får längre skoldagar från och med i höst, för att lära sig svenska och matematik. Eleverna kommer få gå i skolan minst två timmar mer i veckan. Kommunen kommer att anställa mellan sex och sju speciallärare som går in i klasserna och håller i matte- och svenskaundervisningen.

Satsningen kommer att kosta tre miljoner kronor per år i fem år.

Fändringen görs inte för att man idag är missnöjd med elevernas resultat, utan för att alla elever ska klara den övriga undervisningen bättre, säger ordföranden i utbildningsnämnden socialdemokraten Anna Ljungdell till Radio Stockholm.