Yrkesutbildning för romer framgångsrik

Den satsning på yrkesutbildning för romer som den förra majoriteten i Stockholms stadshus startade kommer att fortsätta även 2007. Det meddelade den nya majoriteten vid måndagens kommunfullmäktigemöte i Stockholm.

Projektet yrkesutbildning för romer har haft en lärarassistentutbidlning och en barn och ungdomsutbildning. Utbildningarna har varit tvååriga och det ingår både studier och praktik.

Av 44 personer som deltagit har hälften klarat av utbildningen med fullständiga betyg.

Satsningen kommer att fortsätta även 2007 säger Ulf Kristersson moderat socialborgarråd i Stockholm.

Yrkesutbildningen ska förutom att ge romer utbildning också skapa bra förebilder för romska barn och ungdomar.