Stipendier för fältstudier på högskolenivå

Högskolor och universitet i Stockholms län kommer under året att kunna dela ut 118 stipendier till studenter som vill genomföra kortare fältstudier i ett utvecklingsland.

Pengarna - totalt 3,3 miljoner kronor - kommer från programmet MFS, Minor Field Studies, som finaniseras av biståndsmyndigheten Sida.

Flest stipendier, nämligen 46 stycken, har Stockholms universitet fått.

Stipenderna ska gå till studenter som genomför fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor, för att sedan skriva C- eller D-uppsats om det insamlade materialet.