Färre bilar lappade i Stockholm

Antalet utdelade parkeringsböter i Stockholms stad minskade med 15 procent förra året, jämfört med året innan.

Stefano Prestinoni på Stockholms trafikkontor säger till Radio Stockholm att minskningen framför allt beror på två saker.

Dels var personalstyrkan som arbetade med lappning mindre under förra året, dels gjorde trängselskatteförsöket att den totala biltrafiken minskade.

Förra året delades 330 000 parkeringsböter ut i Stockholm.