Motorväg håller inte måttet

Motorvägen mellan Fittja och Södertälje Syd kan komma att byggas om. Antalet som skadas svårt i olyckor på E4/E20 mellan Fittja och Södertälje har ökat, och Vägverket har börjat titta på hur vägen kan bli säkrare.

– Det är dålig framkomlighet, höga hastigheter och mellan Salem och Södertälje inträffar relativt många olyckor, och även uppe vid Hallunda, säger Bertil Nilsson, projektledare vid Vägverket.

Sträckan mellan Södertälje Syd och Fittja är hårt trafikerad, med många tunga transporter.

Att olyckorna på sträckan har ökat beror delvis på den höga belastningen och höga hastigheter, men Vägverket ser också att vägen är byggd på ett sätt som inte når upp till dagens krav; den är kurvig och backig.

Många intressen
Nu startar alltså en förstudie, och många intressen ska vägas samman, bland annat ska Bornsjöns vattenskyddsområde skyddas bättre.

Och det är inte säkert att det slutliga resultatet blir en ombyggd väg. Vägverket tittar även på om kollektivtrafiken kan bli bättre och att uppmuntra samåkning.

Kan ta tio år
Om Vägverket kommer fram till att ombyggnad krävs, antingen med ett extra körfält, eller ännu större ombyggnad, så dröjer det: Först om åtta-tio år kan E4/E20 mellan Fittja och Södertälje syd börja byggas om.

Under tiden kan eventuellt andra saker göras för att höja säkerheten. Redan har hastigheten vid Salem sänkts från 110 till 90 kilometer i timmen.

Nu ska samrådsmöten hållas, kan man som vanlig bilist tycka till?

– Ja, vi ska ha två samrådsmöten, ett i Södertälje den 30 januari, och ett i Botkyrka den 1 februari, och båda mötena börjar klockan 19, säger Bertil Nilsson.