Delade meningar om kontorslandskap

Jobb i kontorslandskap delar personalen i två läger - de som tycker att det är bra och de som inte trivs, visar en ny undersökning.

I en ny undersökning tycker hälften av de kontorsanställda som tillfrågades att de störs av pratande kolleger och telefoner. 39 procent av dem som sitter i kontorslandskap med fler än fyra personer i rummet tycker att de har svårt att höra ordentligt mot 19 procent av dem med egna rum.

Pratande kolleger är både det vanligaste och mest irriterande problemet. En tredjedel tycker att de jobbar sämre.

Kontorslandskap har funnits sen 1970-talet och de har blivit allt vanligare.