Mer flygbuller hotar Rosersberg

Det är trångt på startbarnorna på Arlanda under morgonrusningen enligt Luftfartsverket. Boende i Rosersberg kan påverkas om det framöver blir starter även från en av de södra banorna tidigt under morgnarna.

Luftfartsverket vänder sig till Högsta domstolen för att få tidigarelägga tolv flygavgångar från en av de södra banorna innan klockan 7på morgnarna, skriver Upsala nya tidning.

Länsstyrelsen ansåg tidigare att effekterna för närboende i Rosersberg skulle vara för omfattande. Samma bedömning gjordes av miljödomstolen.

Det är miljödomstolens dom som nu överklagas till HD.

Utökningen av flygtid på morgonen menar Luftfartsverket ryms inom tillståndets bullerkurvor.