Unga som testar droger drabbas hårdare

Samtidigt som färre ungdomar testar droger så blir narkotikamissbruket mer intensivt hos de ungdomar som fastnar i missbruk. Regeringens nationella narkotikapolistiska samordnare Björn Fries säger till Dagens nyheter att skolan måste få upp ögonen för de här barnen i tid och att mödravården bör ge föräldrarna ger mer stöd.

Missbruket hos drabbade barn och ungdomar hänger ofta ihop med familjesituationen - med sociala problem och missbruk hos föräldrarna, säger Björn Fries

Enligt en undersökning - gjord med Maria Ungdom i Stockholm och polisen- lider åtta av tio flickor med missbruksproblem av psykisk ohälsa och de flesta missbrukande killar har problem med kriminalitet.