Tyresö slopar kommunala bostadskön

När Tyresö nu lägger ner sin bostadskö är det bara två kommuner i länet som har kvar kön i egen regi. Det är Värmdö och Stockholm. Kön ska tas över av kommunalt ägda bostadsbolaget Tyresöhem Utvecklingen oroar P O Brogren, ombudsman på hyregästföreningen i Stockholm.

Hyresgästföreningen tycker också att bostadsförmedlingar är en fråga som bör betalas av alla kommuninvånare. Om bolagen tar över köerna själva kommer administrationen av lägenhetsförmedlingen läggas på hyresgästerna vilket ger högre hyror, säger P O Brogren.