Livstycket får flera miljoner

Föreningen Livstycket i Tensta i nordvästra Stockholm får närmare 6 miljoner kronor för att arbeta med design- och integration under 2007.

Stockholm stad anslår summan för att föreningen ska kunna fortsätta sitt arbete att hitta jobb och utbildning till främst unga arbetslösa kvinnor.

Föreningen Livstycket bildades 1992 och har levt under osäkra ekonomiska villkor.