Förslag på bostäder ovanpå Kulturhuset

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stad vill bygga tusen nya bostäder i innerstaden, en del av dem kan komma att byggas ovanpå på andra hus eftersom det är ont om markyta. Från stadens sida tittar man till exempel på om det skulle vara möjligt att bygga ovanpå Kulturhuset. Men det finns kritik mot att bygga bostäder ovanpå andra hus.

– Kontrasten mellan den täta och attraktiva innerstan och det glesa förortslandskapet blir ju allt mer tydlig ju längre tiden går. Om man bygger på höjden, det enda man gör är att förstärka den kontrasten, och det tror jag är dåligt, säger Ola Andersson vid A1-Arkitekter.

Ser över möjligheten att bygga på taken
Efterfrågan på bostäder i Stockholms innerstad är stor, men det är ont om markyta och en lösning som diskuteras allt oftare är att bygga mer på höjden. Staden ser nu över möjligheterna att bygga ovanpå hustak.

Enligt det moderata fastighetsborgarrådet Ulla Hamilton finns privata fastighetsägare som är intresserade och från stadens sida tittar man på om det skulle vara möjligt att bygga ovanpå Kulturhuset.

– Vi vet att många människor vill bo i innerstaden och vi skulle vilja ha en mer levande innerstad med flera boende i innerstaden, så därför har vi sagt att vi ska försöka bygga tusen nya bostäder i innerstaden.

Ett hot mot Stockholms utveckling menar arkitekt
Men arkitekten Ola Andersson tycker att det är fel att se innerstaden som ett fast geografiskt område och säger till och med att det är ett hot mot Stockholms utveckling. Han skulle hellre se att man lät den stadsbebyggelse som kännetecknar innerstaden sträcka sig ut till fler områden.

– Jag tycker att alla som vill bo i en stad ska få rätt att göra det. Men vi kan ju bygga ut staden, innerstaden kan ju växa. Det är ju inte så att det är något naturfenomen tullarna, utan de kan ju flyttas ut, säger arkitekten Ola Andersson.

– Jag ser inte att det finns någon motsättning mellan att man bygger nytt utanför tullarna och att man säger att man vill ha flera bostäder innanför tullarna, säger moderata fastighetsborgarrådet Ulla Hamilton .

Hur många lägenheter står på Kulturhusets tak inför nästa val?

– Det är för tidigt att säga det nu, men jag tycker att det vore hemskt kul om det fanns lägenheter på Kulturhusets tak till nästa val, säger Ulla Hamilton.