Stockholm stad köper del av Zinken

Stockholms stad köper delar av Zinkensdamms ishall av Hammarby för 2,1 miljoner, en skuld på en halv miljon som Hammarby har till staden försvinner också genom köpet. På onsdagen sa kommunstyrelsen ja till köpet.

För stadens del innebär köpet att det blir lättare att använda markområdet i framtiden, det är fortfarande oklart vad som kommer att hända med ishallen som är i mycket dåligt skick.

Skuldtyngda Hammarby hockey ser försäljningen som en nödvändighet för att överleva, alla pengar går till att betala fordringsägare. Kanslichefen Johnas Sjögren säger till Radio Stockholm att ”patienten inte längre blöder, men att han är svårt skadad”.

Enligt sjögren kommer klubben framöver att ha stora problem att ordna istider, framför allt åt ungdomslagen, och att klubben nu försöker lösa de problemen.