Viktproblem ökar risk för förtidspension

Personer med viktproblem är i större utsträckning förtidspensionerade än andra. Det gäller både över- och underviktiga, enligt en ny studie från Centrum för folkhälsa vid Stockholms landsting.

Studien visar till exempel att risken att få sjuk- eller aktivitetsersättning är trettioåtta procent högre bland män med fetma än för normalviktiga män i Stockholms län.

Birgitta Rydberg, folkpartistiskt sjukvårdslandstingsråd i stockholm, säger att det nu gäller att gå från diskussion till åtgärder. Bland annat vill hon se en sammanhållen vårdkedja för barn och vuxna med övervikt.