Läkare varnas efter misslyckad förlossning

En läkare och en barnmorska i Stockholmsområdet varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för sitt agerande vid en förlossning för två år sen.

Trots att mätningar först visade ojämn hjärtverksamhet hos fostret och sedan också perioder med hjärtstopp ordinerade läkaren bara fortsatt mätning. Först när fostrets tillstånd förvärrats ytterligare påskyndades förlossningen. Barnet föddes med allvarliga skador.

HSAN anser att läkaren och barnmorskan varit oaktsamma, och att barnet borde ha förlösts tidigare med hjälp av sugklocka eller tång.