Kulturförening sjöng proggvisor- nu stoppas bidrag till föreningen

Kulturföreningen Södra Fot i Skarpnäck kommer inte att få ta del av de ökade anslag som stadsdelsnämnden fördelar till kulturföreningarna i Skarpnäck i år. Orsaken är enligt moderaterna och folkpartiet att Södra Fot ägnat sig åt propaganda mot den borgerliga alliansen.

Partierna har reagerat på att Södra Fot under valrörelsen 2006 genom att ordna Allsång mot alliansen.

Vänsterpartiets Maria Hannäs säger att beslutet om negativ särbehandling av Södra Fot är ett klavertramp och att de borgerligas agerande strider mot yttrandefriheten.

Under förra mandatperioden fick Södra Fot 3 miljoner kronor från projektet Stadsdelsförnyelse.

Så här står det i moderaternas och folkpartiets förslag till verksamhetsplan för Skarpnäck, som behandlades vid stadsdelsnämndens möte igår, torsdag:

”Under 2006 års valrörelse har Södra Fot använt delar av dessa skattemedel (reds anm: de 3 miljoner kronor föreningen fått i bidrag ur Stadsdelsförnyelseprojektet) till att bedriva partipolitisk propaganda riktad mot Alliansen istället för som avsett till kulturverksamhet. Att en kulturförening som erhåller offentligt stöd så tydligt exkluderar medborgare med borgerliga sympatier är direkt stötande.

Kulturverksamhet som finansieras helt eller delvis med skattemedel ska rikta sig till samtliga medborgare oavsett partifärg. Alliansen är därför enig om att föreningen Södra Fot under 2007 inte ska erhålla medel från stadsdelsnämnden. ”