Stockholm kvar som eget "län"

Stockholm kommer bli kvar som egen region  även efter 2010 då landets 21 län planeras slås ihop till betydligt färre storregioner. Det föreslås i den parlamentariska utredning som ska presenteras i slutet av februari

Utredarna har enats om att varje region bör ha mellan en och två miljoner invånare och det väntas sluta med sex eller nio regioner i landet framöver.

Indelningen av regionerna ska följa hur de regionala arbetsmarknaderna väntas utvecklas och alla statliga myndigheter och verk ska följa reionindelningen

Någon ny Mälardalsregion för Stockholm, Västmanland och Sörmland blir det därmed inte. En sådan region skulle ha tre miljoner invånare och skulle anses för stark i förhållande till resten av landet.

Däremot väntas hela Norrland slås ihop till en enda storregion.