Observatoriet blir byggnadsminne

Stockholms gamla observatorium blir byggnadsminne. Det betyder att byggnaderna kommer att bevaras - de får inte rivas eller byggas om utvändigt.

Observatoriet på Observatoriekullen i Vasastan byggdes i mitten av 1700-talet och arkitekt var Carl Hårleman.

I och med att gamla observatoriet blir byggnadsminne, får byggnaderna inte rivas eller byggas om utvändigt. I 1700-talsdelen får inga ingrepp göras i stommen och inte heller planlösningen får förändras.

Sedan 1991 fungerar Observatoriet som museum och det ägs sedan 1999 åter av Kungliga Vetenskapsakademien, som var den ursprungliga byggherren.