Skolors arbete mot mobbning granskas

Över 350 skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö inspekteras från och med idag av Arbetsmiljöverket i en stor offensiv mot våld och mobbning.

Bakgrunden är att anmälningarna till myndigheten ökat drastiskt de senaste åren och mer än fördubblats från 2003. Då fick Arbetsmiljöverket cirka 190 anmälningar. De senaste åren har de varit kring 500.

Vid inspektionerna ska bland annat skolornas riskbedömning och deras rutiner och instruktioner för hur våld och hot ska hanteras kontrolleras.