Forsmark kritiseras för bristande säkerhet

Kärnkraftverket Forsmark i Uppland får allvarlig kritik i en intern rapport för att säkerhetskulturen vid verket försämrats.

Händelsen i somras, då två av verkets kärnkraftsreaktorer fick stängas av, berodde inte bara på tekniska brister, utan även på en längre tid ”degradering” av företagets säkerhetskultur.

Vid ett alkoholtest som gjordes på verket, visade sig flera personer vara påverkade och fick skickas hem, enligt rapporten.

Dessutom ska flera olyckor ha skett under det moderniseringsarbete som förra året utfördes på Forsmark - i rapporten beskrivs flera av dem som potentiella dödsolyckor.