Trängselskatten väntas åter 1 juli

Trängselskatten föreslås återinföras i Stockholm den 1 juli i år, men eftersom juli föreslås bli en avgiftsfri månad, betyder det att den i praktiken kan återinföras från 1 augusti.

Det säger Carl Cederschiöld, regeringens särskilde utredare för infrastrukturfrågor i Stockholmsregionen, till Radio Stockholm.

I sitt förslag till hur trängselskatten ska fungera vill Carl Cederschiöld se förändringar i administrationen kring trängselskatten. Företag ska till exempel kunna betala för sina bilar från ett och samma konto och kostnaden föreslås bli avdragsgill, säger Carl Cederschiöld.

En fråga som ska diskuteras närmare framöver rör bland annat den så kallade Lidingöregeln - och som innebär att de som bor på Lidingö kunnat passera genom Stockholm utan att betala avgiften.