Kommuner tolkar livsmedelsregler olika

Olika kommuner tolkar EU:s nya, hårdare livsmedelsregler på olika sätt vilket orsakar bekymmer för livsmedelshanteringen. Livsmedelsverket planerar nu att ge ut förtydliganden av reglerna.

Ett exempel på när reglerna orsakat problem gäller särskilda gruppboenden och mindre förskolor. Det anser arbetsgivareföreningen KFO som har hand om många privata förskolor i landet.

- En del förskolor har ju varit väldigt oroliga över det här och tror sig inte kunna laga mat över huvud taget och har funderat över att lägga ner verksamheten, säger Sonja Lagergren på KFO.

Den nya EU-anpassade livsmedelslagen trädde i kraft för drygt ett år sen, 1 januari 2006. Men än har de nya reglerna inte riktigt satt sig, något dels visar sig i att tolkningen skiftar väldigt mycket beroende på vilken kommun det handlar om, dels är det frågetecken hur de nya reglerna ska tillämpas och framför allt på vilka anläggningar.

Enligt Livsmedelsverket - som har det yttersta ansvaret för tillsynen - är det framför allt problem med arbetsplatser som tidigare var undantagna från livsmedelsreglerna. Joakim Möller Bäckman på enheten för kommunstöd ger några exempel:

- Små förskolor, gruppboenden och liknande. På vissa håll har kontrollpersonalen haft svårigheter att tolka de regler som finns, säger han.

Joakim Möller Bäckman på Livsmedelsverket håller med om att det är ett problem - och nu skymtar faktiskt en ljusning. Inom kort kommer Livsmedelsverket inom kort med en ny utvidgad vägledning för just såna livsmedelshanterare som förut varit undantagna.