Sms-biljetter går att förfalska

Runt 2500 SL-resenärer har under dagen utnyttjat SL:s nya tjänst, biljett via sms. Men biljetterna öppnar också för en ny typ av fusk.

Radio Stockholms reporter Max Stockman hade inga problem att gå förbi spärrvakten med en förfalskad sms-biljett. Den SL-personal som Radio Stockholm har pratat med tycker att sms-biljetterna är otydliga och har svårt att se informationen på mobiltelefonernas display. De har också svårt att skilja på en äkta sms biljett och en falsk.

Men SL:s informationschef Björn Holmberg delar inte den uppfattningen.

- Ser man det här med den aspekten att det här förbättrar arbetsmiljön, det får bort pengahanteringen och kontanter och värden ur SL-trafiken, så tror jag man har en väldig förståelse för att det här är positivt.

När det gäller möjligheten att fuska med sms-biljetterna säger han:

- Det finns alltid möjligheter att fuska om man har en kriminell hjärna.