Försenad järnvägsbro tickar pengar

Bygget av en ny järnvägsbro över Södertälje kanal är försenat, och det senaste årets fördröjning har kostat Banverket minst tio miljoner kronor. Det skriver Länstidningen.

Den nuvarande järnvägsbron är drygt 80 år gammal och klarar inte dagens krav från järnvägstrafiken och sjöfarten. Den nya bron ska byggas strax väster om den nuvarande.

Förseningen beror bland annat på att ett av företagen som lämnade anbud på bygget överklagade upphandlingen.

Inom en månad räknar Banverket med att frågan om vem som ska få bygga den nya järnvägsbron över Södertälje kanal ska vara avgjord och bygget ska påbörjas före sommaren.

Hösten 2009 ska den nya bron börja användas, och året därpå rivs den gamla bron.

År 2010 rivs den gamla bron.