Miljöbilstaxi allt mer populär

Allt fler stockholmare vill ha en miljöbil när de beställer taxi. Efterfrågan på miljöbilar har ökat kraftigt och med den antalet miljöbilar hos taxibolagen.

Balig Letnor är taxichafför och kör sedan några månader en bil som går på biogas. Han har märkt att kunderna blivit mer intresserade av miljöbilstaxi.

– De frågar mig hur man kan beställa miljöbilar när de ringer till Taxi Stockholm.

Biogasen som hans bil går på framställs av det stockholmarna spolar ner i toaletten. Den här taxin och ett par andra ägs av åkaren Mats Ekelund som satsat på just miljöbilar.

– För oss på taxi var det viktigt när Luftfartsverket började prioritera miljöbilar ute på Arlanda. Då var det många taxiägare som skaffade miljöbilar, men sedan är det fler och fler kunder.

Företag har överenskommelser
Efterfrågan på miljöbilstaxi har ökat och i dag har många myndigheter och företag överenskommelser med taxibolagen om att i första hand åka med miljöbilar.

Taxi Stockholm på drygt ett år gått från 4 miljötaxibilar till 166 stycken. Hos konkurrenten Taxi Kurir är nu hela 150 av 800 bilar miljöbilar.

– Det är främst stora kunder, stat, kommun, landsting, stora företagskunder, miljöintresserade företagskunder ställer också miljökrav, säger Hans Nyström, kvalitets-och miljöansvarig på Taxi Stockholm.

Få modeller
Trots ökat miljötänkande finns också problem - det produceras inte så många modeller av miljöbilar som fungerar som taxi, det råder också viss förvirring om vad som ska klassas som miljöbil. Och lägg till det en osäkerhet vad som händer med tillgång och pris på miljöbilsbränslen när efterfrågan ökar.

Taxi Kurir tänker avvakta med att köpa in fler miljöbilar tills situationen klarnat, men Taxi Stockholm räknar med en fortsatt ökning.

– Taxi Stockholm kör elva varv runt jorden varje dag. Ett av de varven är idag körda med biobränsle. Vi ska väl se till att det inom något år eller två körs åtminstone två varv på biobränsle, säger Hans Nyström, kvalitets- och miljöansvarig på Taxi Stockholm.