Ombildningsbeslut i Sundbyberg dröjer

Det kommer att dröja innan Sundbybergs kommunfullmäktige kan ta beslut om att tillåta ombildningar av kommunala hyresrätter till bostadsrätter. När fullmäktige sammanträdde på måndagen drev den rödgröna oppositionen igenom en återremiss av ärendet - vilket gör att frågan nu skickas tillbaka till kommunstyrelsen.

Att beslutet skjuts upp kommer enligt moderaterna att leda till att starten för ombildningar fördröjs ett par månader.