Karolinska får 100 miljoner kronor extra -  utbyggnaden av hjärtkirurgin säkras

Karolinska sjukhuset kommer få 100 miljoner kronor extra för att komma tillrätta med den besvärliga ekonomiska situationen på flera kliniker. Det beslutade den borgerliga landstingsledningen på tisdagen. Tillskottet innebär bland annat att arbetet med att bygga ut hjärtkirurgin kan fortsätta.

– Vi är förstås väldigt glada, det här innebär en ordentlig förstärkning av intensivvårdsresurserna för hjärt-, lung- och kärlsjuka patienter, säger divisionschef Olle Nyqvist.

Så sent som strax före jul var de anställda på Thorax mycket bekymrade. Då saknades fortfarande de pengar som var helt nödvändiga för att kunna förbättra sjukhusets hjärtintensivvård.

Efter sammanslagningen av Thorax på Huddinge och Thorax i Solna ökade vårdköerna snabbt, och för inte fler patienter skulle dö i väntan på operation, tvingades landstinget till att köpa dyrbar hjärtvård på sjukhus i andra län.

Förra året exporterade Landstinget i Stockholm fler patienter till sjukhhus i övriga landet än nånsin tidigare.

På tisdagen beslutade den borgerliga landstingsledningen att sjukhuset ska få 100 miljoner extra, och enligt divisionschef Olle Nyqvist gör det läget betydligt ljusare.

Bland de anställda på Thorax är glädjen påfallande.

– Vi har länge känt oss oerhört pressade av det ökande antalet patienter i kö till operation, säger Eva Norlander, chefssjuksköterska på Thorax-intensiven.