Få poliser har stannat kvar i Ronna

Ett halvår efter att närpoliskontoret i Ronna i Södertälje öppnat jobbar bara en av fyra poliser ur den ursprungliga bemanningen kvar. Kontoret i Ronna var det första som öppnade i en stor satsning som polisen i Stockholms län gör på fler närpoliskontor.

Det finns flera orsaker till att många i just Ronna slutat, säger Erik Åkerlund, gruppchef för kontoret och den polis som varit med från början.

– Det är så att det är folk som har velat göra andra saker, fått andra tjänster. Man märker redan nu att arbetet på poliskontor är något som man ser som meriterande i polisorganisationen. Samtidigt som det många gånger är ett påfrestande jobb, speciellt som det varit i Ronna med uppstarten här, mycket media, mycket press utifrån organisationen och det är sånt som också har kunnat spela in, säger han.

Det var på hösten 2005 som det utbröt ett stort bråk i Ronna i Södertälje. Händelsen fick stor uppmärksamhet i och med att polishuset i Södertälje blev beskjutet.

Det gjorde att Ronna blev först ut när polismyndigheten i Stockholms drog igång satsningen på lokala närpoliskontor. Hittills har nio nya närpoliskontor öppnats runt om i länet.

Syftet är bland annat att invånarna i områden där närpolisen har sina kontor ska känna igen sina poliser och att de ska ha en lokal förankring. Men så har det alltså inte blivit i Ronna där personalomsättningen varit stor.

Erik Åkerlund säger att det var slitsamt i början.

– Jag själv kanske tänkte att nu när polisen kliver in i Ronna, då är det lösningen på alla problem. Och så är det inte, polisen löser inte samhällets problem, utan man är en del i problemlösningen och man har vissa verktyg som inte andra har. Men det handlar om att man ska göra saker tillsammans och många gånger som polis kan det handla om att peka ut för folk att det här är en sak som ni måste lösa. Vi kan hjälpa er med det här, men ni måste lösa själva grundproblemet själva, säger han.