Handikappade förnekas sina rättigheter

Många kommuner begränsar funktionshindrades rättigheter, det visar en undersökning från länsstyrelserna. I 18 av länets 26 kommuner finns regler som inskränker de rättigheter som funktionshindrade har enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Medan många av de här personerna har livslånga och speciella behov så har många kommuner infört begränsningar. Det handlar till exempel om i vilka åldrar stödet ska ges eller hur länge det ska ges.