Bokjakt ska locka Järfällaelever att läsa

I Järfälla testas ett nytt grepp för att locka gymnasieelever till att läsa fler böcker. Idén är hämtad från USA och går ut på att böcker göms undan på olika platser, till exempel vid en skola. Via ledtrådar på internet kan man sedan börja leta efter boken. Det hela kallas för Bookcrossing.