Patientsäkerheten i länet ska förbättras

Sjukvården i Stockholms län ska inom några år ha Europas högsta patientsäkerhet. Det lovar kristdemokraternas sjukvårdslandstingsråd, Stig Nyman. Men han menar att ett villkor är att nuvarande lagstiftning ändras. Idag är det möjligt att straffa enskilda anställda för misstag i vården. Enligt Stig Nyman innebär det att många vårdanställda inte vågar anmäla felaktiga behandlingar.

– Det största problemet är nog att medarbetarna i vården är rädda att vi ska peka ut och hitta en syndabock, det är borta i en rad länder. Danmark ändrade lagstiftning 2002, jag vill att vi ska ändra den i Sverige i år eller nästa år, säger Stig Nyman.

Hur stor chans är det för en sådan lagändring?

– Jag tror att den är mycket stor eftersom det här är en opinionsvåg som går över Europa och bygger just på ny kunskap om hur sambanden och sammanhangen leder till vårdskador.

Om lagen ändras, så att anställda inte behöver vara rädda för att anmäla missgrepp i vården, menar Stig Nyman att patientsäkerheten snabbt kommer bli bättre.

Bättre dokumentation av misstag
Dessutom ska en nytillsatt patientsäkerhetskommitté arbeta för bättre dokumentation av de misstag som görs. Då kan man dra lärdom och se till att inte misstagen upprepas, säger Stig Nyman.

Idag beräknas att omkring 400 patienter i Stockholms län dör varje år av misstag som skulle kunna ha undvikits.