Nobelmuseum på Skeppsholmen möjligt

Nobelmuseum kan komma att flytta till Skeppsholmen i Stockholm. Enligt en förstudie från Statens fastighetsverk skulle en flytt till Skeppsholmskyrkan, Amiralitetshuset och bergrummen vara möjlig, men det blir dyrt.

Grundkostnaderna för flytten beräknas till 700 miljoner kronor och först om tio år skulle allting kunna vara klart för flytt.

Projektledare Torun Hammar säger till Radio Stockholm att Skeppsholmskyrkan, som är skyddat som byggnadsminne, är den byggnad som är svårast att anpassa till Nobelmuseums krav.