Andel socialt utsatta i allmännyttan ökar

Flera kommunala bostadsbolag är på väg mot att ha nästan bara lägenheter för socialt utsatta människor. Det är en effekt när allt fler kommunala hyresrätter säljs ut, enligt en studie från Uppsala universitet som redovisas i tidningen Bofast.

Vallentuna är ett exempel som lyfts fram - där är det enligt studien mer än tio gånger så vanligt att personer som får socialbidrag bor i allmännyttans bostäder än i andra boendeformer i kommunen, rapporterar Ekot.

Bostadsforskaren professor Bengt Turner säger till Ekot att det framför allt handlar om små kommunala bostadsbolag. Ju färre lägenheter ett kommunalt bostadsbolag har, desto större blir andelen socialbidragstagare som bor där, enligt Bengt Turner.