Överskott i Södertäljes budget

Södertälje kommun redovisar ett överskott på 166 miljoner kronor för förra året. Det stora överskottet förklaras främst av stora reavinster efter försäljning av tomträtter, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Om reavinsterna räknas bort blir Södertäljes överskott drygt 30 miljoner för förra året.