Kungsholmen växer

Kungsholmen i Stockholm ska bli större för att få plats med bostäder och strandpromenad vid Hornsbergsstrand.

Arbetena med att fylla ut i Ulvsundasjön börjar under våren enligt Christina Norén, projektchef på Stockholms stads exploateringskontor.

Strandlinjen på Kungsholmens nordvästra sida ska flyttas ut med mellan 10 och 50 meter. Det tidigare industriområdet är dock förorenat och behöver en omfattande sanering, De föroreningar som finns på botten kommer att kapslas in.