Ekerö får kritik för hantering av bygglov

Byggnadsnämden i Ekerö kommun får allvarlig kritik av Länsstyrelsen. Kritiken gäller bland annat felaktiga beslut, okunskap om gällande lagstiftning, allt för långa handläggningstider och felaktig information till fastighetsägare.

Samtidigt visar Länsstyrelsen förståelse för, som man utrycker det, en svår arbetssituation i kommunen.

Länsstyrelsen kommer därför i höst att utbilda stadsarkitektkontorets tjänstemän och byggnadsnämndens politiker, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Där kommer bland annat frågor som rör utformning av beslut, handläggning av återförvisade ärenden och möjligheten att yttra sig över nya fakta som tillförts ett ärende att ingå.

Nu i maj börjar också nya handläggare som har rekryterats att arbeta i kommunen, och enligt Länsstyrelsen kan det förbättra situationen.