Högre hyror i nybyggda hyresrätter

Nu kommer de första nyproduktionshyrorna, eller presumtionshyror. Det är möjligheten att ta ut en högre hyra för nybyggda hyresrätter. än vad som egentligen är tillåtet enligt bruksvärdesprincipen. Ordföranden i Hyresgästföreningen Region Stockholm, Terje Gunnarsson, tycker att systemet är bra.