Räddningsskola i Sigtuna kan läggas ned

Räddningsverkets skola i Rosersberg i Sigtuna riskerar att läggas ned. Förslaget ingår i en utredning om en ny krismyndighet som presenterades på måndagen.

Uppdaterad 17:06
Enligt utredningen ska utbildningar i större utsträckning köpas in från externa företag och två av Räddningsverkets fyra skolor föreslås därför läggas ner.

– Det är klart att det är bestörtning, och det känns tungt, eftersom vi vet att vi har en enligt mig väldigt väl fungerande skola, med väldigt god verksamhet i en tillväxtregion, säger Kennie Thörn, skolchef på Räddningsverkets skola i Rosersberg.

Hur har reaktionerna varit på skolan?

– Det är klart att man har väl inte trott detta och man är förkrossad över att det här kommer som förslag.

Förslaget att lägga ner räddningsskolan i Rosersberg ingår i en större utredning, där den stora förändringen är att Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar slås ihop till en ny krismyndighet, något som kommer att göra arbetet mer effektivt, enligt utredaren.

110 anställda
I Rosersberg utbildas mellan 3 000 och 4 000 elever om året. Skolan har 110 anställda och utbildar bland annat brandmän.

Skolan är ensam i Sverige om sin skorstensfejarutbildning. Vad som kommer att hända med anställda och elever och om någon utbildningsverksamhet eventuellt skulle kunna bli kvar är oklart, säger Kennie Thörn.

– Jag ser massor med möjligheter, men det är inte vad utredningen föreslår.  

Hur stor risk tror du det är att det blir som den här utredningen föreslår?

– Jag kan inte tolka det. Den här utredningen ska gå på remiss under ett antal månader, och det som kan påverka förslaget är väl vad kunderna, som använder våra tjänster, tycker och tänker, säger Kennie Thörn. 

Konsekvenserna i regionen om skolan läggs ner skulle bland annat kunna bli svårigheter att rekrytera personal, framför allt när det gäller brandmän och brandbefäl, säger Kennie Thörn.

Utredaren vill alltså att Räddningsverkets utbildningar ska tas över av externa företag, men Kennie Thörn är tveksam till om det verkligen är möjligt.

– Jag har svårt att se att det skulle finnas aktörer som idag kan ta över en sådan omfattande utbildningsverksamhet på ett professionellt sätt.