Arbetsförmedling för äldre läggs ned

I tre år har statliga pengar satsats på en speciell arbetsförmedling i länet för arbetslösa som är över 50 år. Men trots att projektet gett goda resultat kommer det att försvinna.

Åke Nordström är projektledare för arbetstorget för erfarna, och han är kritisk, eftersom han anser att erfarenheterna från projektet inte tas tillvara.

– Det är förvånansvärt att man satsar 30 miljoner av skattemedel på ett projekt som man sedan - så ser det i alla fall ut - inte vill ta vara på.

Startade 2004
Arbetstorget för erfarna, som projektet kallas, startade 2004 på iniativ av den ideella föreningen Forum 50+.

Förhoppningen var att 50 procent av de långtidsarbetslösa eller sjukskrivna som gick den tre månader långa kursen skulle få ett halvårsvikariat minst 9 månader efter de gått kursen.

Hittills har 350 av de 500 som gått kursen fått jobb, 48 procent inom nio månader.

Budgeten för de tre åren är 57 miljoner kronor och bekostas av EU-pengar och bidrag från Försäkringkassan och Länsarbetsnämnden.

Den största summan, omkring hälften, står Länsarbetsnämnden för. En av dem som har fått hjälp av Arbetstorget är Mona Henriksson.

– För mig har den betytt oerhört mycket. Jag har fått lära mig personlighetsanalys, att jag duger någonting till, att få vara med i en grupp, som visar att det inte bara är jag, utan att vi är många, säger hon. 

Länsarbetsnämnden ska dra lärdom
Länsarbetsnämnden menar att de visst kommer dra erfarenheter av projektet, men att det i fortsättningen inte finns pengar till en specialsatsning på arbetslösa som är 50 år och uppåt.

– Vi kommer att göra det vi kan för att ta vara på de erfarenheterna, och jag tror att med den bra marknaden det är nu, kommer det att öppnas även för de som är 50 plus, säger Ingela Söderman, avdelningschef på Länsarbetsnämnden i Stockholms län.