Skärpt vårdgaranti svår att genomföra

Det kommer bli både dyrt och svårt att uppfylla löftet från den borgerliga landstingsledningen att ingen ska behöva vänta mer än en månad att få träffa en specialistläkare. Det visar en kartläggning som Radio Stockholm har gjort. Antalet anställda på många kliniker räcker nämligen inte, samtidigt som patienterna blir allt fler.

Ansvariga chefer inom flera olika medicinska specialiteter, däribland Thorax på Karolinska och Reumatologen på Danderyd att det just nu råder brist på specialistläkare i hela landet.

Flera medicinskt ansvariga uppger för Radio Stockholm att det här medför stora svårigheter att rekrytera fler läkare till vården - vilket i sin tur innebär att  den minskning av väntetiderna som politikerna föreslår till stor del är omöjlig att genomföra.

– Redan idag är väntetiden över ett halvår på många håll - att minska det till en månad kan innebära risker för patienterna, säger Göran Lindahl, överläkare och chef för reumatologen på Danderyds sjukhus.

Radio Stockholm har varit i kontakt med en lång rad specialistmottagningar i länet. Bilden från de ansvariga är entydig - det är idag inte möjligt att, som sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg sa i Radio Stockholm i fredags, utlova som mest en månads väntetid till en specialist.

– Det går inte att genomföra utan att antalet anställda läkare ökar - är det tydliga beskedet.

På flera viktiga områden hjälper inte ens det. Där finns nämligen inga specialistläkare att få tag på i hela landet. Så är det för Thorax på Karolinska på  såväl hjärt- och lung-  som kärlsidan. Där är väntetiden nästan ständigt över en månad även för dem som är svårast sjuka, säger divisionschef Olle Nyqvist.

För neurologpatienter på Karolinska Huddinge är väntetiden ofta över ett halvår. På handkirurgi allmänt mellan fem och sex månader och på endokrinologen, mottagningen för hormonella sjukdomar på Södersjukhuset, är väntetiden två-tre månader för patienter som inte har livshotande symptom. Samtidigt kan lungmedicinpatienter få vänta mellan drygt två månader och upp till ett och ett halvt år.

Att de borgerliga politikernas nu vill att alla ska ha rätt till en specialistläkare inom en månad bemöts allmänt med stor skepsis i vården.

Samtliga chefer Radio Stockholm talat med är i sak överens med Göran Lindahl på Danderyds reumatologmottagning.

– Det här ar ett verklighetsfrämmande och rent löjeväckande förslag, som det på åtskilliga mottagningar inte finns en chans att genomföra, säger han till Radio Stockholm.