KTH bra på studentstöd

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm får gott betyg för sitt stöd till studenterna. Det är Högskoleverket som har utvärderat och kartlagt högskolornas arbete med studentstöd. Bäst i landet är Linköpings universitet, men KTH kommer på delad andra plats.

Studentstöd handlar om studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård.

På Kungliga tekniska högskolan är man särskilt bra på att informera studenterna om stödverksamheten.