Höjt pris för månadskort

Under onsdagen presenterar den borgerliga alliansen i Landstinget sitt förslag till budget för 2008. I förslaget finns bland annat en höjning av priset på SL:s månadskort. Kortet ska också få en annan utformning med lokala taxor som ska bli billigare än ett helt månadskort. Hur mycket priset på månadskortet ska öka är inte känt i dagsläget.

I budgetsförslaget, vars innehåll presenteras i delar i Svenska dagbladet, finns också en sänkning av landstingsskatten med 10 öre. Sjukvården får också drygt 1,8 miljarder kronor i tillskott.