Politiker öppnar för att bränna mer sopor

Stockholms miljöborgarråd, moderaten Ulla Hamilton, ser inga problem att öka sopförbränningen. Men frågan är kontroversiell då miljöföreträdare menar att förbränning bidrar till resursslöseri och ökade utsläpp.

Enligt Ulla Hamilton ger en ökad förbränning av sopor mer energi till både fjärrvärme och elström.  

Runt 700 000 ton sopor förbränns årligen vid anläggningen i Högdalen. Förbränningen av sopor är dock kontroversiell och förra regeringen införde ifjol en särskild skatt för att öka återvinningen och minska föroreningarna/utsläppen.

Naturvårdsverket konstaterar dock att dioxinutsläppen i luften sedan slutet 1980-talet minskat med 99 procent. Även utsläppen av skadliga metaller har kraftigt reducerats. Men miljöpartiets oppositionsborgarråd Yvonne Ruwiada menar att sopförbränning tyder på en svag miljöambition. Hon menar att det är bättre att i första hand minska avfallet och i andra hand återanvända avfallet.

– Att bränna sopor är något vi helt borde undvika, säger Yvonne Ruwaida.

Enligt Yvonne Ruwaida handlar det också om att sätta miljöfrågorna på agendan och att visa på att man tar frågorna på allvar, något man inte gör, menar Ruwaida, genom att öka sopförbränningen.