Minskade kostnader för bidrag

Stockholm stad har fått lägre kostnader för ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag. Kostnaden under 2006 minskade med 7 procent, jämfört med året innan. Minskningen motsvarar 80 miljoner kronor. Det visar en ny rapport från stadens Utrednings -och statistikkontor.

Minskningen beror på att färre hushåll hade biståndsbehov och att medelbidraget per person var något lägre än 2005. Inte sedan 1982 har ett så lågt behov av ekonomiskt stöd noterats inom Stockholm stad.