Stora skillnader för vård i livets slutskede

Höginkomsttagare får mer påkostad vård i livets slutskede än de som är låginkomsttagare - det hävdar forskarna bakom en svensk-brittisk studie från Karolinska institutet och universitetet i Liverpool. Men varför det är så finns det inget svar på.

Forskarna har studerat vilka resurser landstinget lade ned sista levnadsåret på drygt 16 000 stockholmare som dog 2002. Sedan jämfördes siffrorna med hur mycket pengar de personerna tjänat året innan, skriver tidningen Dagens medicin.