Farliga vägarbeten granskas

Arbetsmiljön på drygt 300 vägarbetsplatser i hela landet ska granskas. Arbete på vägar och gator samtidigt med passerande trafik är riskabelt och Arbetsmiljöverket ska kolla att säkerhetsföreskrifterna följs.

Under senare år har det inträffat flera dödsfall och olyckor med svåra personskador vid vägarbeten. Granskningen av vägarbetsplatserna kommer att pågå under sommaren.