Stora brister på psykoterapiutbildningar

De flesta av landets psykoterapiutbildningarna har så stora brister att Högskoleverket ifrågasätter deras examensrätt. Bara fyra av de granskade håller den nivå som krävs för högre utbildning enligt Högskoleverket. Det är Karolinska instituteti Solna, Ericastiftelseni Stockholm, Göteborgs och Lunds universitet.

Högskoleverket har granskat 18 universitet och högskolor och 12 enskilda utbildningsanordnare.

Enligt Högskoleverket har många av utbildningarna både för få studenter och få lärare som har doktorerat  och då blir det svårt att hålla den nivå som krävs för högre utbildning.

Inom ett år måste bristerna åtgärdas annars dras examensrätten in.