Böter för brokrock

Tre ansvariga för pontonkranen Lodbroks krock med Essingebron i Stockholm hösten 2005 dömdes på onsdagen av Stockholms tingsrätt till böter.

Befälhavaren på Lodbrok och befälhavaren på bogserbåten Tug dömdes till 120 dagsböter vardera för vårdslöshet i sjötrafik och brott mot fartygssäkerhetslagen. Ägaren till Tug dömdes till 30 dagsböter för brott mot fartygssäkerhetslagen.
Alla tre fälldes mot sitt nekande.
Olyckan inträffade den 14 oktober 2005 när Lodbrok med hjälp av bogserbåten Tug var på väg in i Mälaren. När Lodbrok skulle passera under Essingebroarna krockade hon med bron.
Vid olyckan sköts Lodbrok bakifrån av Tug med en hastighet av cirka sju knop. Lodbroks kran var sänkt till 23,5 meter men besättningen hade missbedömt Essingebrons höjd på 15,2 meter. Krocken blev kraftig och sprickor uppstod på bron som ingår i Essingeleden.

Påseglingen medförde stora störningar i trafiken på Essingeleden under lång tid eftersom flera körfält stängdes av medan bron reparerades. (TT)