Taxibilar körs tomma på grund av miljöregler

Systemet med att miljöbilar får företräde i taxiköerna på Arlanda har lett till att många taxibilar åker tomma till eller från Arlanda.

– Jag upplever att det är lång väntetid och ingen idé att stanna. Då åker jag utan kunder tillbaka till Stockholm, säger Lennart Lindroth, som kör dieselbil.

Lennart Lindroth har funderat på att skaffa en miljöbil, men tvekar av ekonomiska skäl. Sedan miljötaxibegreppet infördes för två år sedan har antalet taxifordon som kör miljövänligt till och från Arlanda ökat från 45 till 690, vilket innebär att var fjärde taxi som trafikerar Arlanda är en miljöbil. Av de bilar som får möjlighet att stå i de taxifållor som finns på Arlanda ska 40 procent alltid vara miljöbilar, något som gör att förare till bensin eller dieselbilar kan få vänta länge. Många förare ger upp och åker därifrån i tom bil. Samtidigt som alltså miljöbilar kan köras tomma till Arlanda.

På Luftfartverket menar man att kvoteringen är en del av verkets miljöpolicy, och de tror att problemet kommer lösa sig av sig självt om de når målet, att samtliga taxibilar är miljövänliga 2010.

– Vad vi försöker göra är att förbättra förutsättningarna för att miljötaxi ska bli en del av våra framtida mål. Visst drabbas de som kör bensin eller dieseldrivna bilar men taxiåkarna kan välja att skaffa ett miljöfordon och få de fördelar som finns på Arlanda, säger Anders Wide, verksamhetschef på operativa avdelningen för Luftfartsverket på Arlanda.