Bra kvalitet på konstnärliga utbildningar

De flesta konstnärliga utbildningarna i Sverige håller hög kvalitet, det visar Högskoleverkets granskning. Men det finns vissa brister. Vid utbildningarna för fri konst, t.ex. vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm efterlyses en bättre förberedelse för yrkeslivet.

Bland annat menar Högskoleverket att studenterna behöver få lära sig hur man söker kontakt med gallerier och museer och hur man ansöker om stipendier.

När det gäller musikutbildningarna, som vid Kungliga musikhögskolan pekar verket på den skeva könsfördelningen bland lärarna, de flesta är män och av 43 professorer är bara tre kvinnor.